Professor Anne-Lise Børresen-Dale,

Avdeling for genetikk, Universitetsklinikken det Norske Radiumhospital, styreleder


Seniorforsker dr. med. Kjersti Skjold Rønningen,

Nasjonalt folkehelseinstitutt


Professor Ole A. Andreassen, Universitetsenheten,

Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus


Professor Marit Walbye Anthonsen,

Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

Styre

Styret for Sigurd K. Thoresens legat har denne sammensetningen:

Varamedlemmer:

For Børresen-Dale: professor Vessela N. Kristensen, Avdeling for genetikk,

Universitetsklinikken det Norske Radiumhospital


For Rønningen: Overlege dr. med. Torild Skrivarhaug, kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus


For Andreassen: Forskningssjef dr.med. Ketil Joachim Ødegaard, Haukland Universitetssykehus


For Walbye Anthonsen: avdelingsoverlege Lars Retterstøl,

Avd. for genetikk, Ullevål universitetssykehus

Sist oppdatert 24. februar 2014

Sigurd K. Thoresens legat v/ advokat Dag Erlandsen - Stortingsgata 30, 0161 Oslo - Tlf. 22 01 70 80